Coaching

Coaching is een procesmatige, doelgerichte en oplossinggerichte begeleidingsvorm waarin persoonlijke veerkracht binnen privé en werk centraal staan. Een coach onderscheidt zich als het contact met de klant vanuit de ethische code, met openheid, oprechtheid, gelijkwaardigheid, respect en empathie wordt onderhouden. Integrale coaching betekent dat de coach vanuit meerdere disciplines kijkt naar het zelfbewustzijn en welzijn en functioneren van de klant: fysiek, emotioneel, mentaal, relationeel, cognitief en binnen de sociale context. Coachmethodieken zijn voornamelijk evidence based en sluiten aan op een holistisch mensbeeld. Coaching werkt allereerst aan bewustwording en bewustzijn en focust op gedragsverandering en veerkracht. Aan het eind van het coachtraject heb je een  gereedschapskist met praktische instrumenteren voor authenticiteit en duurzame inzetbaarheid die je zelfstandig in de praktijk kunt blijven toepassen.

Instrumenten komen o.a. vanuit de theorie en praktijk van:

 • Integraal coachen; lichaam en geest
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Cognitieve gedragsverandering
 • Polyvagaal theorie
 • Embodied learning
 • Emotieregulatie
 • Geweldloze Communicatie
 • Leiderschapsvaardigheden
 • Energiemanagement
 • Zelfsturingsvaardigheden
 • Ratio Emotie Training, Acceptance and Commitment Theory, Trans Actionele Analyse, Motiverende gesprekstechnieken, Geweldloze Communicatie.
 • Ervaringsgericht coachen
 • Lichaamsgericht werken
 • Traumawerk
 • Systemisch werk
 • Coaching met inzet van paarden (Equi-assisted coaching)

Binnen een coach-traject kun je door een reeks gesprekken met de coach, aangevuld met praktische oefeningen, bewust worden van je actuele situatie, vaardigheden, belemmeringen, kansen en mogelijkheden. Zie het coachtraject als een ontdekkingsreis waarin je met zelfbewustzijn, zelfkennis en nieuwe vaardigheden jouw authenticiteit en persoonlijke veerkracht kunt verbeteren. Sinds 2010 heb je de optie bij Coach en Co voor coachsessies met inzet van paarden ( equi-assisted caching). Coach& Co heeft vanuit de visie van integraal coachen multidisciplinaire samenwerking met diverse collega’s en specialisten.

Since 2019 werkt Coach&Co mee aan het programma Challenge& Support voor kinderartsen/specialisten in Nederland. In samenwerking met de afdeling Arbeids-en Organisatiepsychologie van de Universiteit van Amsterdam evalueren we middels vragen- lijstonderzoek bij deelnemers en gematchte controlegroepen het effect van coaching op het vergroten van persoonlijke hulpbronnen, het bereiken van doelen en het verminderen van stress- en burn-out klachten en uitval. zie www.challengesupport.nu

De uurtarieven van Coach&Co
Individuele persoonlijke coaching €100,00/uur excl. btw 21%
Werknemers/Teams/Bedrijven/Zakelijk: €150/uur excl. btw21%
Coachgesprekken a 1,5 uur/met paarden : a €180,00 per sessie excl. btw 21% incl. huur buitenbak en locatie.

Studententarief €50,- per uur.
Individuele coaching voor professionele veerkracht en effectiviteit.

Als mens en professional is het van belang om eigenaarschap voor veerkracht te kunnen ontwikkelen . Coaching focust op het onderhouden van je persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Dat betekent scherp blijven, openstaan voor feedback, tevreden kunnen zijn en aandachtspunten oppakken.

Coach&Co heeft diverse coachmethodieken die aansluiten op jouw wensen en mogelijkheden als persoon & professional. Aan de hand van persoonlijke coachgesprekken en praktische oefeningen  doe je nieuwe zelfkennis op, oefen je met je nieuw gedrag, ervaar je nieuwe praktijkervaringen en werk je aan eigenaarschap voor veerkracht.

Coaching bij Outplacement en Re-integratie

Zelfinzicht  –  nieuwe mogelijkheden


Is het einde van uw huidige baan in zicht? Bereidt u zich voor op een nieuwe baan of functie bij een andere organisatie? Dan heeft u veel baat bij het Outplacement Coachingtraject. Coach&Co coacht u bij het verwerken van het ontslag.

Stappenplan


Samen brengen we met u de nieuwe mogelijkheden in kaart. We maken een stappenplan voor de voortzetting van uw carrière bij een andere werkgever of bereiden wij u voor als zelfstandig ondernemer.

Motivatie en mentale veerkracht
 tijdens onze Outplacement Coaching vergroot u uw zelfinzicht, verkent u de arbeidsmarkt en krijgt u een sollicitatietraining. U zult de juiste motivatie vinden en we helpen u uw mentale veerkracht te vergroten.

Total Performance

U wordt een ervaren netwerker en u kunt zich daarna goed presenteren op sollicitatiegesprekken. Het gaat er uiteindelijk om dat u zich op de juiste wijze presenteert. Uw totale presentatie; verbaal en non-verbaal, maakt het verschil.

Solliciteren na langdurig dienstverband

Deze coaching is uitermate geschikt als u een langdurig dienstverband beëindigt en al lang niet heeft gesolliciteerd.

Prepare – to be there


Opgaan voor een baan –  bereid u voor om er te staan.

Coaching bij concentratiemoeilijkheden zoals AD(H)D

Steeds meer mensen krijgen de diagnose AD(H)D of ADD. De huidige maatschappelijke trend is om ADHD vooral als een probleem te zien. Coach&Co kijkt juist naar mogelijkheden en veerkracht.

Coaching bij langdurige stress en Burn out

De focus van coaching bij stress en burn-out ligt op:

 • inzicht in herhalende gedragspatronen die ten grondslag liggen aan stress en burn-out
 • herstel van de lichamelijke en mentale conditie
 • vergroten van de draagkracht
 • vergroten van assertiviteit en je persoonlijke koers ; omgaan met grenzen en wensen
 • leren aanhouden van goede dagstructuur
 • inzicht verwerven in energiegevers en –vreters
 • doorbreken van stresspatronen
 • leren van ontspanningsoefeningen
 • vergroten van weerbaarheid
 • cognitieve training en fysieke intelligentie

Presentatiecoaching

Je beste presentatie in 2 stappen met Coach&Co Presentatiecoaching

Stap 1: Je ontvangt een uitgebreid feedbackverslag op je PowerPointpresentatie:
de inhoud, de kernboodschap, structuur incl. tips en 3 foto’s.

Stap 2: Presentatiecoaching: 1,5 uur coaching op school/werklocatie of bij Coach&Co met praktische oefeningen en tips voor directe verbetering van je presentatievaardigheden.

Intervisiebegeleiding op de werkvloer
Intervisie is een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarbij is de professionele ontwikkeling van de deelnemers een onderdeel. Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving en kent geen hiërarchie. De onderwerpen kunnen o.a. zijn: het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens – overtuigingen, organisatie veranderingen en de ontwikkelingsvragen eromheen.

Coaching bij Rouw en Verlies

                    Coach&Co coacht op creatieve wijze bij verlies van bijv. een geliefde, een baan, gezondheid e.d. Het eerste deel van een persoonlijk coachtraject werkt aan de hand van de Kintsugi (of Kintsukuroi); een Japanse kunstvorm voor herstellingen van porselein of keramiek. De betekenis van het woord Kintsugi (金継ぎ) is dan ook “gouden verbinding”. Aan de hand van ceramische vorm wordt na verlies de scherven stuk voor stuk beschreven en terug aan elkaar gelijmd. Kintsugi verwijst naar de legende van de gebroken vaas , de scherven lijm je aan elkaar en de breuklijnen versier je met goud. Kintsugi is de kunst om wonden te helen, stap voor stap, op verhaal komen en met zorg en geduld.

Het tweede deel verloopt in contact met het paard. Het paard oordeelt niet en nodigt uit tot inclusie, congruentie en verbinding. Aan de hand van oefeningen met het paard kun je terugblikken naar wat was, stilstaan bij wat aandacht nodig heeft en vooruitkijken naar nieuwe mogelijkheden.

Coaching Intervisiebegeleiding

Deze coaching tot intervisiebegeleider is gericht op die trainer, coach, counselor of teammedewerker die intervisie wil gaan toepassen binnen de organisatie. In de lessen krijgt u de gelegenheid te oefenen en de juiste praktijkervaringen op te doen.

Aftrekbaarheid kosten van coaching bij de fiscus

Met enige regelmaat wordt door opdrachtgevers aan NOBCO coaches gevraagd naar de mogelijkheid tot fiscale aftrekbaarheid van de kosten van coaching. Het antwoord dat je op deze vraag kunt geven is als volgt:

Of de kosten aftrekbaar zijn bij de betreffende deelnemer hangt samen met de intentie/doel van de opdrachtgever en de inhoud van de werkzaamheden van de betreffende coach.
Je kunt als particulier de kosten (incl. BTW) voor loopbaanadvies als studiekosten aftrekken als er sprake is van een leertraject waar men kennis opdoet onder begeleiding of toezicht. Er moet voor de aftrekbaarheid altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering op de arbeidsmarkt.
Er geldt hierbij wel een drempelbedrag van € 250,-. 2017 is waarschijnlijk het laatste jaar dat deze mogelijkheid wordt aangeboden.

Hieronder voor de goede orde de tekst zoals die opgenomen is in de Kluwer Belastinggids.
“Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding onder voorwaarden aftrekbaar. Er moet voor de fiscus sprake zijn van ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’. Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW voor de inkomsten belasting als studiekosten aftrekken. Tenminste als het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op verwerven van inkomen. Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige loopbaanbegeleiding of toezicht van een derde.”

method

Zie het coachtraject als een ontdekkingsreis waarin je met bewustwording, zelfkennis en nieuwe vaardigheden jouw authenticiteit, je functioneren, je relaties en veerkracht kunt versterken.