Coaching

Coaching is een begeleidingsvorm waarin persoonlijk functionering binnen privé en werk centraal staan. Een coach onderscheidt zich als het contact met de klant vanuit de ethische code, met openheid, oprechtheid, respect en empathie, wordt onderhouden.

De focus van coachtrajecten ligt op de relatie tussen het individu/team of organisatie en zijn/haar directe leef, en werkomgeving.

Binnen een coach-traject kun je door een reeks gesprekken met de coach, aangevuld met praktische oefeningen, bewust worden van je competenties, belemmeringen en mogelijkheden. Zie het coachtraject als een ontdekkingsreis waarin je met zelfkennis en nieuwe vaardigheden jouw identiteit, je functioneren, je relaties en algehele welbevinden kunt verbeteren.

Individuele coaching voor professionele vitaliteit en effectiviteit.

Als mens en professional is het belangrijk om persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden te blijven ontwikkelen.Dat betekent scherp blijven, openstaan voor feedback en aandachtspunten aanpakken.

Coach&Co heeft diverse coachmethodieken die aansluiten op jouw wensen en mogelijkheden als persoon & professional. Aan de hand van persoonlijke coachgesprekken en praktische oefeningen  doe je nieuwe zelfkennis op, ervaar je nieuwe praktijkervaringen en werk je aan duurzaam zelfmanagement.

Coaching bij Outplacement en Re-integratie

Zelfinzicht  –  nieuwe mogelijkheden


Is het einde van uw huidige baan in zicht? Bereidt u zich voor op een nieuwe baan of functie bij een andere organisatie? Dan heeft u veel baat bij ons Outplacement Coachingtraject. Coach&Co coacht u bij het verwerken van het ontslag.

Stappenplan


Samen brengen we met u de nieuwe mogelijkheden in kaart. We maken een stappenplan voor de voortzetting van uw carrière bij een andere werkgever of bereiden wij u voor als zelfstandig ondernemer.

Motivatie en mentale veerkracht
Tijdens onze Outplacement Coaching vergroot u uw zelfinzicht, verkent u de arbeidsmarkt en krijgt u een sollicitatietraining. U zult de juiste motivatie vinden en we helpen u uw mentale veerkracht te vergroten.

Total Performance

U wordt een ervaren netwerker en u kunt zich daarna goed presenteren op sollicitatiegesprekken. Het gaat er uiteindelijk om dat u zich op de juiste wijze presenteert. Uw totale presentatie; verbaal en non-verbaal, maakt het verschil.

Solliciteren na langdurig dienstverband

Deze coaching is uitermate geschikt als u een langdurig dienstverband beëindigt en al lang niet heeft gesolliciteerd.

Prepare – to be there


Opgaan voor een baan –  bereid u voor om er te staan.

Coaching bij concentratiemoeilijkheden zoals AD(H)D

Steeds meer mensen krijgen de diagnose AD(H)D of ADD. De huidige maatschappelijke trend is om ADHD vooral als een probleem te zien. Coach&Co kijkt juist naar mogelijkheden. Hoe meer je je talenten kunt ontwikkelen en dat waar je last van hebt kunt verminderen, hoe makkelijker je in het leven komt te staan.

Coaching bij langdurige stress en Burn out

De focus van coaching bij stress en burn-out ligt op:

  • inzicht in herhalende gedragspatronen die ten grondslag liggen aan stress en burn-out
  • herstel van de lichamelijke conditie
  • vergroten van de draagkracht
  • vergroten van assertiviteit en je persoonlijke koers ; omgaan met grenzen en wensen
  • leren aanhouden van goede dagstructuur
  • inzicht verwerven in energiegevers en –vreters
  • doorbreken van stresspatronen
  • leren van ontspanningsoefeningen
  • vergroten van weerbaarheid
  • cognitieve training en fysieke intelligentie

Presentatiecoaching

Je beste presentatie in 2 stappen met Coach&Co Presentatiecoaching

Stap 1: Je ontvangt een uitgebreid feedbackverslag op je PowerPointpresentatie:
de inhoud, de kernboodschap, structuur incl. tips en 3 foto’s.

Stap 2: Presentatiecoaching: 1,5 uur coaching op school/werklocatie of bij Coach&Co met praktische oefeningen en tips voor directe verbetering van je presentatievaardigheden.

Mindfulness en Systemisch werk in de klas

Gerichte aandacht tussen ouders, leerkrachten en leerlingen waardoor de focus en concentratie bij de leerling  vergroot is, op scholen in groeiende mate een aandachtspunt.  Leerlingen en leraren worden overspoeld met informatie, de invloed van sociale media wordt steeds groter en de behoefte aan tijd voor verwerken van al die prikkels neemt daarmee ook toe. In de rustmomenten, als er even niets hoeft, gebeurt er veel in de hersenen. Onder andere het verwerken van informatie, pauzeren voordat je een volgende stap zet en jezelf opladen voor een nieuwe taak. Dit soort rustmomenten zijn cruciaal in de dag en mindfulnessoefeningen, waarbij de ademhaling de vaste focus is, helpen hierbij. Systemisch werk kijkt naar de waardevolle boodschap achter opvallend gedrag van het kind. Leerkrachten leren daarbij kijken naar het gezin achter het kind en met ouders de handen ineen te slaan voor een optimale leef,- en leeromgeving van het kind.

Intervisiebegeleiding op de werkvloer

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarbij is de professionele ontwikkeling van de deelnemers een onderdeel. Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving en kent geen hiërarchie. De onderwerpen kunnen o.a. zijn: het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens – overtuigingen, organisatie veranderingen en de ontwikkelingsvragen eromheen.

Drie Intervisiebijeenkomsten voor ZZP-ers voor €195,00 p.p.
(totaal 6 vrije punten V&VN en minimaal 4 deelnemers per intervisiegroep.)

1e bijeenkomst: Intervisie met de intercedent methode
2e bijeenkomst: Intervisie met een systemische tafelopstelling
(zet de casus eens op tafel)
3e bijeenkomst: Intervisie met inzet van paarden.

Intervisie iets voor jou of jouw team?
• Als je op praktische wijze graag meer wilt leren over je vak en je professionele aanpak wilt versterken.
• Als je als ZZP-er niet alleen maar juist samen met collega’s wilt leren.
• Als je wilt kennismaken met diverse intervisiemethodes.

Iedere intervisiebijeenkomst duurt max 2 uur en start om 13.30 uur.
Je krijgt vooraf uitgebreide informatie over de verschillende intervisiemethodieken.

Locatie: naar wens: Coach&Co Maastricht of op locatie naar wens.
Intervisie met Paarden: in samenwerking met 2e coach in Opgrimbie
(20 km boven Maastricht)

Doe mee en meldt je aan; info@coachenco.org
Bij voldoende aanmeldingen starten we de eerste serie van 3 intervisiebijeenkomsten begin maart 2017. Dit aanbod geldt het hele jaar 2017.
www.coachenco.org

Coaching Intervisiebegeleiding

Deze coaching tot intervisiebegeleider is gericht op die trainer, coach, counselor of teammedewerker die intervisie wil gaan toepassen binnen de organisatie. In de lessen krijgt u de gelegenheid te oefenen en de juiste praktijkervaringen op te doen.

Aftrekbaarheid kosten van coaching bij de fiscus

Met enige regelmaat wordt door opdrachtgevers aan NOBCO coaches gevraagd naar de mogelijkheid tot fiscale aftrekbaarheid van de kosten van coaching. Het antwoord dat je op deze vraag kunt geven is als volgt:

Of de kosten aftrekbaar zijn bij de betreffende deelnemer hangt samen met de intentie/doel van de opdrachtgever en de inhoud van de werkzaamheden van de betreffende coach.
Je kunt als particulier de kosten (incl. BTW) voor loopbaanadvies als studiekosten aftrekken als er sprake is van een leertraject waar men kennis opdoet onder begeleiding of toezicht. Er moet voor de aftrekbaarheid altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering op de arbeidsmarkt.
Er geldt hierbij wel een drempelbedrag van € 250,-. 2017 is waarschijnlijk het laatste jaar dat deze mogelijkheid wordt aangeboden.

Hieronder voor de goede orde de tekst zoals die opgenomen is in de Kluwer Belastinggids.
“Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding onder voorwaarden aftrekbaar. Er moet voor de fiscus sprake zijn van ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’. Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW voor de inkomsten belasting als studiekosten aftrekken. Tenminste als het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op verwerven van inkomen. Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige loopbaanbegeleiding of toezicht van een derde.”

method

Zie het coachtraject als een ontdekkingsreis waarin je met zelfkennis en nieuwe vaardigheden jouw identiteit, je functioneren, je relaties en algehele welbevinden kunt verbeteren.