Coaching

Coaching is een begeleidingsvorm waarin persoonlijk bewustzijn in relatie met jezelf, de ander en de wereld centraal staat. Een coach onderscheidt zich als het contact met de klant vanuit de ethische code, met openheid, oprechtheid, respect en empathie, wordt onderhouden.

De focus van coachtrajecten ligt op het vergroten van het zelfbewustzijn, zelfkennis, zelfsturing en het opdoen van nieuwe praktische ervaringen richting duurzame veerkracht.

Binnen een coach-traject kun je door een reeks gesprekken met de coach, aangevuld met praktische oefeningen, bewust worden van je persoonlijke ontwikkelingen, vaardigheden, belemmeringen en mogelijkheden. Zie het coachtraject als een ontdekkingsreis waarin je met zelfkennis en nieuwe vaardigheden jouw autonomie, authenticiteit, je relaties en je algehele welbevinden kunt verbeteren.

De uurtarieven van Coach&Co

 • Intakegesprek a 1uur: €100,00
 • Individuele coaching:
 • Prive: €100,00/uur. Zakelijk: €120,00/uur.
 • Teams/Bedrijven: €150/uur.
  Coachgesprekken zijn 1,5 uur.

Coachessies met paard:€185,00 per 1,5 uur

Uurprijzen zijn excl. btw 21%. Als CRBKO erkend docent kunnen sommige coachtrajecten als bijscholing btw vrij worden gedeclareerd.

Individuele coaching voor professionele veekracht en effectiviteit.

Als mens en professional is het belangrijk om eigenaarschap voor veerkracht en effectiviteit te onderhouden. Een belangrijk aspect is om persoonlijke bewustzijn en vaardigheden te blijven ontwikkelen.Dat betekent scherp blijven, openstaan voor feedback en aandachtspunten oppakken.

Coach&Co heeft diverse coachmethodieken die aansluiten op jouw wensen en mogelijkheden als persoon & professional. Aan de hand van persoonlijke coachgesprekken en praktische oefeningen  doe je nieuwe zelfkennis op, ervaar je nieuwe praktijkervaringen en werk je aan integraal zelfmanagement; lichaam en geest.

Equi-assisted coaching (grondwerkoefeningen met inzet van paarden) behoort ook tot de mogelijkheid.

Coaching bij Outplacement en Re-integratie

Zelfinzicht  –  nieuwe mogelijkheden


Is het einde van uw huidige baan in zicht? Bereidt u zich voor op een nieuwe baan of functie bij een andere organisatie? Dan heeft u veel baat bij ons Outplacement Coachingtraject. Coach&Co coacht u bij het verwerken van het ontslag.

Stappenplan


Samen brengen we met u de nieuwe mogelijkheden in kaart. We maken een stappenplan voor de voortzetting van uw carrière bij een andere werkgever of bereiden wij u voor als zelfstandig ondernemer.

Motivatie en mentale veerkracht
. Tijdens onze Outplacement Coaching vergroot u uw zelfinzicht, verkent u de arbeidsmarkt en krijgt u een sollicitatietraining. U zult de juiste motivatie vinden en we helpen u uw mentale veerkracht te vergroten.

Total Performance

U wordt een ervaren netwerker en u kunt zich daarna goed presenteren op sollicitatiegesprekken. Het gaat er uiteindelijk om dat u zich op de juiste wijze presenteert. Uw totale presentatie; verbaal en non-verbaal, maakt het verschil.

Solliciteren na langdurig dienstverband

Deze coaching is uitermate geschikt als u een langdurig dienstverband beëindigt en al lang niet heeft gesolliciteerd.

Prepare – to be there


Opgaan voor een baan –  bereid u voor om er te staan.

Coaching bij langdurige stress en Burn out

De focus van coaching bij stress en burn-out ligt op:

 • inzicht in herhalende gedragspatronen die ten grondslag liggen aan stress en burn-out
 • herstel van zelfbewustzijn en holistische vitaliteit
 • vergroten van de persoonlijke veerkracht
 • omgaan met emoties, grenzen en wensen
 • onderhouden van een integrale leefstijl

Presentatiecoaching

Je beste presentatie in 2 stappen met Coach&Co Presentatiecoaching

Stap 1: Je ontvangt een uitgebreid feedbackverslag op je PowerPointpresentatie:
de inhoud, de kernboodschap, structuur incl. tips en 3 foto’s.

Stap 2: Presentatiecoaching: 1,5 uur coaching op school/werklocatie of bij Coach&Co met praktische oefeningen en tips voor directe verbetering van je presentatievaardigheden.

Intervisiebegeleiding op de werkvloer
Intervisie is een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarbij is de professionele ontwikkeling van de deelnemers een onderdeel. Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving en kent geen hiërarchie. De onderwerpen kunnen o.a. zijn: het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens – overtuigingen, organisatie veranderingen en de ontwikkelingsvragen eromheen.

Coaching bij Rouw en Verlies

                    Coach&Co coacht op creatieve wijze bij verlies van bijv. een geliefde, een baan, gezondheid e.d. Het eerste deel van een persoonlijk coachtraject werkt aan de hand van de Kintsugi (of Kintsukuroi); een Japanse kunstvorm voor herstellingen van porselein of keramiek. De betekenis van het woord Kintsugi (金継ぎ) is dan ook “gouden verbinding”. Aan de hand van ceramische vorm wordt na verlies de scherven stuk voor stuk beschreven en terug aan elkaar gelijmd. Kintsugi verwijst naar de legende van de gebroken vaas , de scherven lijm je aan elkaar en de breuklijnen versier je met goud. Kintsugi is de kunst om wonden te helen, stap voor stap, op verhaal komen en met zorg en geduld.

Het tweede deel verloopt in contact met het paard. Het paard oordeelt niet en nodigt uit tot inclusie, congruentie en verbinding. Aan de hand van oefeningen met het paard kun je terugblikken naar wat was, stilstaan bij wat aandacht nodig heeft en vooruitkijken naar nieuwe mogelijkheden.

Coaching Intervisiebegeleiding

Deze coaching tot intervisiebegeleider is gericht op die trainer, coach, counselor of teammedewerker die intervisie wil gaan toepassen binnen de organisatie. In de lessen krijgt u de gelegenheid te oefenen en de juiste praktijkervaringen op te doen.

Aftrekbaarheid kosten van coaching bij de fiscus

Met enige regelmaat wordt door opdrachtgevers aan NOBCO coaches gevraagd naar de mogelijkheid tot fiscale aftrekbaarheid van de kosten van coaching. Het antwoord dat je op deze vraag kunt geven is als volgt:

Of de kosten aftrekbaar zijn bij de betreffende deelnemer hangt samen met de intentie/doel van de opdrachtgever en de inhoud van de werkzaamheden van de betreffende coach.
Je kunt als particulier de kosten (incl. BTW) voor loopbaanadvies als studiekosten aftrekken als er sprake is van een leertraject waar men kennis opdoet onder begeleiding of toezicht. Er moet voor de aftrekbaarheid altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering op de arbeidsmarkt.
Er geldt hierbij wel een drempelbedrag van € 250,-. 2017 is waarschijnlijk het laatste jaar dat deze mogelijkheid wordt aangeboden.

Hieronder voor de goede orde de tekst zoals die opgenomen is in de Kluwer Belastinggids.
“Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding onder voorwaarden aftrekbaar. Er moet voor de fiscus sprake zijn van ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’. Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW voor de inkomsten belasting als studiekosten aftrekken. Tenminste als het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op verwerven van inkomen. Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige loopbaanbegeleiding of toezicht van een derde.”

method

Zie het coachtraject als een ontdekkingsreis waarin je met zelfkennis en nieuwe vaardigheden jouw identiteit, je functioneren, je relaties en algehele welbevinden kunt verbeteren.