Training

Training met Coach&Co kan op elke geschikte locatie.  Het trainingstraject start met een uitgebreid intakegesprek waar de situatieanalyse, realistische doelen, wensen en mogelijkheden voor de training worden afgestemd. Trainingen zijn vooral praktisch; naast theorie vooral ervaringsgericht.

“Burn out: leven alsof het hele jaar zomer is..”

Stap eens uit de hectiek van alledag, voorkom een burn out en dompel je onder in het ritme van de vier jaargetijden in het Limburgs Heuvelland!

Gun jezelf rust, reflectie, beweging en natuurschoon, om onder professionele begeleiding op verhaal te komen. Om met aandachtpunten en mogelijkheden je energiebalans in een duurzame werk,-en leefstijl af te stemmen op het ritme van de 4 seizoenen.

Schrijf je in voor het jaarprogramma 2024 en versterk je Natuurlijk Leiderschap.

Aan de hand van verdiepende reflectievragen en indrukwekkende stiltewandelingen, kom je in lijfelijke afstemming met de omringende natuurschoon van betoverend Zuid Limburg.
Spiegel je aan de vier jaargetijden met persoonlijke vragen als:
Hoe staat het met mijn energiebronnen? Waar zit voedingsbodem voor persoonlijke groei? Wat is mijn jaarlijks oogst? Hoe schep ik orde en waarom is geduld en tijd voor bezinning cruciaal?

We komen ieder kwartaal bij elkaar en wandelen max 12 km (op de zaterdag) over de prachtigste wandelroutes in het heuvelland. Wakker worden met yoga en s’avonds is er ruimte voor rust en systemische opstellingen of integrale coach-sessies. Tijdens de zomer-retraite werken we ook met inzet van paarden.

Tijdens iedere retraite leer je:
• Op een integrale wijze stiltaan bij langdurige stress en persoonlijke groei
• Beweeg-redenen formuleren voor optimale eigenaarschap en zelfzorg
• Ondervinden wat een stiltewandeling met je doet
• Verbinden met het organische ritme van de natuur
• Afstemmen op scheppende en ontvangende energie van de jaargetijden
• Eigenaarschap leren nemen over een duurzame werk,- en leefstijl.
• Ervaren hoe paarden hun natuurlijk leiderschap onderhouden.

Dit jaarprogramma 2024 bestaat uit vier wandelretraites van
Vrijdagavond 19.30 uur tot zondagochtend 12.00 uur.

Data 2024:
Voorjaar-wandelretraite: 9-11 februari
Zomer-wandelretraite; begin juni
Herfst-wandelretraite: eind september
Winter-wandelretraite: begin November

Accommodatie:
Je logeert met een groep van max. 6 pers. in een luxe boerderijhoeve in Zuid Limburg.
Investering: 4 weekenden á €595,00 p.p. per weekend.
Eenmalige betaling voor het hele jaarprogramma a €2.225,00 p.p.

Inclusief:
*2 nachten Logies op een luxe 2 persoonskamer met eigen of gedeelde badkamer
*2x Lux ontbijt en een 3 gangendiner in Herberg de Smidse
*Wandelroutes en lunchpakketten.
* Yoga, opstellingswerk en paardencoaching
*Retraites worden begeleid door NOBCO/EMCC gecertificeerde senior integrale coach;
Mw. Daan Wierenga van IJzendoorn uit Maastricht
* Online terugkoppeling met de coach en groep.

Wees welkom en doe mee! Zodra de groep vol is plannen we overige data.
Aanmelden voor 15 januari en bij vragen mail mij gerust op: info@coachenco.org

Coach&Co organiseert in 2024 een nieuwe zesdaagse cursus
Integrale coaching voor coaches.

WAAROM?
Coach-cliënten en werkgevers vragen steeds meer om een geïntegreerde aanpak bij vaak complexe coachvragen waarbij lichaam, ratio en omgeving zijn verweven, Denk aan langdurige stress, burn out, onverklaarbare fysieke en mentale klachten als aanhoudende vermoeidheid, pijnklachten en of concentratieverlies.
De gefragmenteerde werkwijze, ook binnen het coachvak, maakt nog te vaak onderscheid tussen fysieke klachten, mentale problemen en sociale relaties. Een opstapeling van diverse therapieën en coachmodellen lijkt vaak niet voldoende voor duurzame verbetering. De vraag naar integrale coaching neemt toe.

HOE?
Integrale coaching werkt met een holistisch mensbeeld en een holarchisch ontwikkelingsvisie waarbij lichaam, geest en relaties geïntegreerd wordt bezien.
Integrale coaching volgt in de basis een integraal werkmodel van de Amerikaanse filosoof en schrijver Ken Wilber, waar oosterse, westerse filosofische, wetenschappelijke en therapeutische stromingen rondom de menselijke ontwikkeling in verwerkt zijn.
Integrale coaching vraagt van de coach een heldere rol als transdisciplinair procesregisseur. Om in gelijkwaardige samenwerking met de cliënt integrale bewustwording, leiderschap en leefstijl te versterken. En daarvoor verder te kijken dan het eigen werkveld.

WAT?
Een zes-daagse introductiecursus Integrale Coaching waarin je in een kleine groep van max. 6 coaches leert hoe je als coach op transdisicplinaire wijze kunt leren kijken, denken en doen. Je krijgt een praktische kapstok aangereikt waarin lichaam, geest en sociale relaties op geïntegreerde wijze worden meegenomen.

In deze introductiecursus leer je:
* Werken met een integrale blik op persoonlijke ontwikkeling en gedrag.
* De impact van onverwerkte stress op ontwikkeling en gedrag te herkennen.
* Over de relatie tussen lichaamsbewustzijn, emotieverwerking, authenticiteit, sociale vaardigheden en mentaal welzijn.
* Lichaam, – en zelfbewustzijn van jezelf en je cliënt te versterken.
* Ervaringsgerichte coach-instrumenten toe te passen op het gebied van lichaam, emotie, authenticiteit, relaties en reflectie.
* Jouw coachinstrumenten vanuit een ontwikkelings-dynamische volgorde te integreren.
* Duurzame veerkracht via een integrale leefstijl te versterken.

WANEER?
Data: vrijdagen 12 april, 10 mei, 14 juni, 5 juli, 4 oktober, 1 november 2024.
Onkosten: €1.995,00 p.p. inclusief cursusmateriaal, koffie, thee, snacks en een uitgebreide biologische lunch.

WAAR?
Locatie: Boerderijhoeve Spirithorses in Hees, Bilzen, 2km boven Maastricht.
Coach&Co is senior NOBCO/EMCC/IFC gecertificeerd coach/CRBKO erkend docent.

Interesse?
Meldt je aan via info@coachenco.org

Training Teamvaardigheden in 5 stappen.
Afhankelijk van de teamsituatie en coachvraag werkt Coach&Co aan de volgende teamontwikkelingsfasen ter versterking van teamwerk. Afhankelijk van de startsituatie van het team wordt er gewerkt aan de nodige aandachtspunten.

 • Start: In dit stadium leert men elkaar kennen. Door de doelstellingen van het team te weten, verbinden zij zich aan de doelen. De teamleden leren samenwerken aan een gezamenlijk doel omdat zij gezamenlijk over voldoende kennis beschikken.
 • Strijd: In de eerste fase (bewustzijn) leren leden de teamdoelen kennen en accepteren zij dat ze samen moeten werken; maar op een oppervlakkig niveau. In deze tweede fase gaan de leden op zoek en worden er vragen gesteld.  Als gevolg daarvan worden verschillende vraagstukken verduidelijkt.
 • Samenwerking: In de derde fase weten leden wat ze te wachten staat en zijn ze sterk betrokken bij de teamdoelen. Strijdgevoelens zijn naar de achtergrond en teamleden ondersteunen elkaar.
 • Productiviteit: Dit is de fase van de echte verwezenlijking van de doelstellingen/resultaten. Door de verwezenlijking van deze doelstellingen voelen teamleden zich trots op hun prestatie.
 • Slot: Met het volbrengen van de doelstellingen of de resultaten, kunnen sommige teams tot het einde komen van de samenwerking. Het tevreden werk van de leden wordt herkend en de teamleden hebben een groot gevoel van voldoening van het werken met elkaar. Dit is de fase van de afsluiting van het team, of afsluiting van de taak waarop het team.
 • Offerte op maat: info@coachenco.org
 • Deze training kan ook worden gegeven in combinatie met (systemisch) coaching met paarden voor teams. 

Training Individueel Systemisch werk: Tafelopstellingen

Deze training is geschikt voor loopbaancoaches coaches, begeleiders van individuen, organisaties & families, mediators, systemische opstellers, counselors, organisatieadviseurs, P&O en  HR-professionals die in een individueel gesprek gericht op systemische wijze willen werken.

Ook te volgen als individueel leertraject.

 Opstellingen:

 • geven een visueel & helder beeld over de innerlijke situatie m.b.t. een vraag of een thema.
 • dienen als situatieanalyse voor de begeleider
 • vormen de basis van een systemisch consult
 • geven inzicht in praktische interventies.

Onderdelen van systemische tafelopstellingen:

 • introductie systemisch werk en definiëren van de vraag/thema
 • introductie fysieke intelligentie
 • uitwerken van een genogram of organogram
 • inzetten van deze methode in de eigen praktijk
 • patronen en dynamieken herkennen
 • zelfstandig begeleiden van een opstelling; ordenen van binding, orde en balans
 • versterken van zintuigelijke waarneming
 • afsluiting en/of monitoren van vervolg-begeleiding

Tijdsinvestering:

 • vijf bijeenkomsten van ieder 4 uur
 • tussentijds huiswerkopdrachten
 • literatuur lezen
 • een supervisie-sessie met eigen cliënt

Vereist:

 • persoonlijke intake
 • systemische basiskennis
 • geheimhouding en veiligheid
 • huiswerkopdrachten en intervisie/supervisie
 • heldere leerdoelen
 • verantwoordelijkheid nemen voor de inhoudelijke verwerving; literatuur etc.

Onkosten: € 995,00 excl. btw 21%

Max. 6 personen per training.

Aanmelden: info@coachenco.org

 

Paardenmiddel Persoonlijke Veekracht

Wat?
Laat je inspireren door de paarden over de relevante ingrediënten voor optimale veerkracht:
• Hoe versterkt ik mijn zelfbewustzijn en persoonlijke ontwikkeling?
• Wat is het effect van stress op gezondheid en gedrag?
• Waarom is congruent zijn belangrijk?
• Hoe bouw je aan gezonde relaties?
• Hoe kan ik met een integrale (body-mind) leefstijl eigenaarschap nemen voor optimale veerkracht?

Integrale coaching van Coach&Co werkt met een holistische mensvisie en een transdisciplinaire werkwijze waarbij alle aspecten van fysiek, rationeel en sociaal welzijn worden meegenomen.
Paarden zijn de beste leermeesters in veerkracht en vitaliteit en daarom werken we tijdens deze reek met inzet van paarden.
We gaan niet paardrijden maar werken op ervaring, – en lichaamsgerichte wijze met de paarden op de grond.

We behandelen in de ochtend kort de theorie achter het thema, doen wat korte oefeningen en gaan in de middag met de paarden werken.
Bij mooi weer zitten we naast de paardenwei, met zicht op de kudde. Welzijn en veiligheid van paard en deelnemers staan voorop.

Wie?
Daan Wierenga van IJzendoorn, is snr. NOBCO/EMCC en IFC geaccrediteerd integrale coach.
en heeft ruim 30 jaar werkervaring in de medische gezondheidszorg, medische antropologie, body-mind coaching, integrale coaching en werken met paarden.
Zie www.coachenco.org.

Wanneer? Vijf vrijdagen in mei en juni vanaf 9.30 tot 16.30 uur.
Data: 3 mei-17 mei-31 mei-14 juni-28 juni 2024

Waar?
Locatie Coach&Co bij boerderijhoeve Spirithorses; Tombestraat 4 in Hees, gem. Bilzen, 5 km boven Maastricht.

Onkosten: Totaalprijs voor 5 bijeenkomsten bedraagt €1.250,00 inclusief 21% btw.
Inclusief theorie voor in de praktijk, persoonlijke begeleiding, integrale werkwijze en oefeningen, onbeperkt koffie en thee en een luxe biologische lunch.
Maximaal 8 personen.
Mocht er plek over zijn dan kun je ook voor afzonderlijke dagen inschrijven. a €255,00 per vrijdag inclusief btw 21%. Inschrijven: info@coachenco.org

Vijf vrijdagen in mei en juni vanaf 9.30 tot 16.30 uur.

Training Systemische Pedagogiek; een systemische blik op het kind en gezin

Inleiding

Systemisch werk onderzoekt de waardevolle boodschap voor t gezin achter “lastig gedrag” van kinderen.

Systemische werk werkt aan de hand van o.a. systemische vragen en systemische opstellingen.
Systemische vragen hebben als doel onderliggende dynamieken en actuele thema’s binnen t’ gezin aan het licht te brengen. Ook wel gezegd; de ijsberg ook onder het waterniveau bekijken.
Thema’s die aan de orde kunnen komen gaan over veiligheid, agressie, onrust, opvallend gedrag, gezag, opvoeding, verzuim etc.
Deze training werkt voornamelijk met individuele opstellingen op tafel en met grondankers; dat wil zeggen dat de vraag/thema inzichtelijk wordt gemaakt aan de hand van kleine houten figuren op tafel of met placemats op de grond. Een opstelling visualiseert het gedrag van het kind vanuit het systeem van het gezin en kijkt naar wat praktisch nodig is voor het herstel van de natuurlijke binding, orde en balans in het familiesysteem.

Voor wie is deze training?
Voor opvoedingondersteuners, interne begeleiders, kindercoaches, en andere professionals in het onderwijs en pedagogisch werk die hun professionele kennis en vaardigheden willen uitbreiden met een systemische blik op opvoeding en opgroeien.

Inhoud van de Training
De training bestaat uit zes praktisch onderdelen.
1: Basis gesprekstechnieken om een intakegesprek te structuren naar vraag/behoefte, doel plus praktische aanpak en evaluatie.
2: Systemische vragen en de “Miracle question”; situatieanalyse van kind en gezin en evt. klas en school.
3: Opstellen van een plan van aanpak voor het hele gezin.
4:Een individuele opstelling met praktische interventies voor ouders.
5: Systemische oefeningen voor duurzame verbetering in het gezin, en praktische oefeningen voor ouders/verzorgers en kind.
6: Feedback en evaluaties.

Literatuur
Tijdens deze training wordt de volgende literatuur behandeld:
Marianne Franke “Jij hoort ook bij ons” ISBN 9789080687493
Ingrid Dykstra “Kind en Familielot” Het gedrag van kinderen begrijpen vanuit systemisch perspectief ISBN 9789077290064
Ingrid Dykstra “Opstellingen met kinderen” ISBN 9789020260625
Indra Torsten Preiss: Gezonde Verhoudingen: Familieopstellingen voor gezin, relatie en organisatie ISBN : 9789400504516
Bert Hellinger: “De kunst van het Helpen” ISBN 9789077290057

Eindopdracht
Aan het eind van de training organiseert de trainee in samenwerking met de trainer een 1 daagse praktische workshop Systemische blik op Pedagogiek voor directe collega’s en belangstellenden.

Persoonlijke ontwikkeling
Voor de persoonlijke ontwikkeling van de trainee wordt deelname aan 3 workshops aanbevolen: bijv., Ingrid Dykstra, Marianne Franke, Bibi Schreuder.

Duur
Deze training heeft 12 bijeenkomsten van ieder 2 uur excl. eindopdracht.Deze training kan individueel of in een groep van max.6 deelnemers worden gegeven.

Kosten
Twaalf trainingsbijeenkomsten van ieder 2 uur € 2.601,50 excl.BTW 21%. Inclusief doos met houten figuren. Ook op locatie mogelijk.

Training: Het Paardenmiddel voor Professionele Vitaliteit

Paarden scannen vanuit hun neiging tot kuddevorming en veiligheid voortdurend op levende wezens in hun omgeving. Zij zijn zelf authentiek en congruent en spiegelen mensen op energie, persoonlijk kracht, uitdagingen, samenwerking en communicatie.

De 3-daagse training “Het Paardenmiddel voor Professionele Vitaliteit” is een indruk-wekkende en praktische ervaring om samen met het paard te kijken naar verschillende aspecten van je persoonlijke vitaliteit en (professionele) aandachtspunten.Op individuele niveau kijken we naar diverse thema’s op het gebied van identiteit, authenticiteit, zelfredzaamheid en gezonde relaties. Ook onderzoeken we stappen op jouw route naar “de flow of satisfaction”.
Voor teams en leidinggevenden is deze training ook een unieke manier om samenwerking, communicatie en persoonlijk leiderschap te versterken. De training werkt vanaf de grond met het paard, er wordt niet paard gereden. Ervaring met paarden is niet nodig.
Onkosten €595,00 p.p.excl. btw 21% Inclusief koffie/thee, lunches en foto’s/ films van oefeningen.Zie agenda. Locatie Spirithorses in Hees, 2km van Maastricht. Kan ook op andere/eigen locatie en met eigen paarden. Groepsofferte op maat.

Ik-Utrecht

Coach&Co gelooft in het creëren van een setting waarin mensen zich uitgenodigd voelen te leren en zich te ontwikkelen.