Training

Training met Coach&Co kan op elke geschikte locatie.  Het trainingstraject start met een uitgebreid intakegesprek waar de situatieanalyse, realistische doelen, wensen en mogelijkheden voor de training worden afgestemd. Trainingen zijn vooral praktisch; naast theorie vooral ervaringsgericht.

Training Teamvaardigheden in 5 stappen.

Afhankelijk van de teamsituatie en coachvraag werkt Coach&Co aan de volgende teamontwikkelingsfasen ter versterking van teamwerk. Afhankelijk van de startsituatie van het team wordt er gewerkt aan de nodige aandachtspunten.

 • Start: In dit stadium leert men elkaar kennen. Door de doelstellingen van het team te weten, verbinden zij zich aan de doelen. De teamleden leren samenwerken aan een gezamenlijk doel omdat zij gezamenlijk over voldoende kennis beschikken.
 • Strijd: In de eerste fase (bewustzijn) leren leden de teamdoelen kennen en accepteren zij dat ze samen moeten werken; maar op een oppervlakkig niveau. In deze tweede fase gaan de leden op zoek en worden er vragen gesteld.  Als gevolg daarvan worden verschillende vraagstukken verduidelijkt.
 • Samenwerking: In de derde fase weten leden wat ze te wachten staat en zijn ze sterk betrokken bij de teamdoelen. Strijdgevoelens zijn naar de achtergrond en teamleden ondersteunen elkaar.
 • Productiviteit: Dit is de fase van de echte verwezenlijking van de doelstellingen/resultaten. Door de verwezenlijking van deze doelstellingen voelen teamleden zich trots op hun prestatie.
 • Slot: Met het volbrengen van de doelstellingen of de resultaten, kunnen sommige teams tot het einde komen van de samenwerking. Het tevreden werk van de leden wordt herkend en de teamleden hebben een groot gevoel van voldoening van het werken met elkaar. Dit is de fase van de afsluiting van het team, of afsluiting van de taak waarop het team.
 • Offerte op maat: info@coachenco.org
 • Deze training kan ook worden gegeven in combinatie met (systemisch) coaching met paarden voor teams. 

Training Individueel Systemisch werk: Tafelopstellingen

Deze training is geschikt voor loopbaancoaches coaches, begeleiders van individuen, organisaties & families, mediators, systemische opstellers, counselors, organisatieadviseurs, P&O en  HR-professionals die in een individueel gesprek gericht op systemische wijze willen werken.

Ook te volgen als individueel leertraject.

 Opstellingen:

 • geven een visueel & helder beeld over de innerlijke situatie m.b.t. een vraag of een thema.
 • dienen als situatieanalyse voor de begeleider
 • vormen de basis van een systemisch consult
 • geven inzicht in praktische interventies.

Onderdelen van systemische tafelopstellingen:

 • introductie systemisch werk en definiëren van de vraag/thema
 • introductie fysieke intelligentie
 • uitwerken van een genogram of organogram
 • inzetten van deze methode in de eigen praktijk
 • patronen en dynamieken herkennen
 • zelfstandig begeleiden van een opstelling; ordenen van binding, orde en balans
 • versterken van zintuigelijke waarneming
 • afsluiting en/of monitoren van vervolg-begeleiding

Tijdsinvestering:

 • vijf bijeenkomsten van ieder 4 uur
 • tussentijds huiswerkopdrachten
 • literatuur lezen
 • een supervisie-sessie met eigen cliënt

Vereist:

 • persoonlijke intake
 • systemische basiskennis
 • geheimhouding en veiligheid
 • huiswerkopdrachten en intervisie/supervisie
 • heldere leerdoelen
 • verantwoordelijkheid nemen voor de inhoudelijke verwerving; literatuur etc.

Onkosten: € 995,00 excl. btw 21%

Max. 6 personen per training.

Aanmelden: info@coachenco.org

Training Vitali-TIJD

Coach&Co organiseert een training Vitale-TIJD: voor werknemers die hun persoonlijke vitaliteit willen versterken.

 • Hoe staat het met mijn holistische vitaliteit en wat kan beter?
 • Hoe ziet mijn ideale leef,- en werkstijl er in de praktijk uit?
 • Hoe kan ik mijn professionele vitaliteit versterken?

Duur: 3 bijeenkomsten van ieder 2 uur plus huiswerkopdrachten.

Maatwerk is mogelijk. Groepen max. 6 personen Offerte op aanvraag: info@coachenco.org

Sollicitatietraining

“Niet de bèste kandidaten krijgen de baan, maar de kandidaten die zich het meest overtuigend presenteren” 

Gegarandeerd succesvoller solliciteren met deze training! Je leert met zelfvertrouwen overtuigend te solliciteren en je vergroot je kansen op een passende baan aanzienlijk.

Juist in deze tijd is deze training onmisbaar als je serieus een goede kans wilt maken op de arbeidsmarkt.

Tijdens de training gaat de focus gaat uit naar

 • Jezelf onderscheidend profileren in je CV en brief
 • Optimaal voorbereiden van je sollicitaties
 • Overtuigen tijdens het gesprek
 • Inzicht in de toegevoegde waarde van sociale netwerken
 • Uurtarief zie www.coachenco.org/coaching

Training Systemische Pedagogiek; een systemische blik op het kind en gezin

Inleiding

Systemisch werk onderzoekt de waardevolle boodschap voor t gezin achter “lastig gedrag” van kinderen.

Systemische werk werkt aan de hand van o.a. systemische vragen en systemische opstellingen.
Systemische vragen hebben als doel onderliggende dynamieken en actuele thema’s binnen t’ gezin aan het licht te brengen. Ook wel gezegd; de ijsberg ook onder het waterniveau bekijken.
Thema’s die aan de orde kunnen komen gaan over veiligheid, agressie, onrust, opvallend gedrag, gezag, opvoeding, verzuim etc.
Deze training werkt voornamelijk met individuele opstellingen op tafel en met grondankers; dat wil zeggen dat de vraag/thema inzichtelijk wordt gemaakt aan de hand van kleine houten figuren op tafel of met placemats op de grond. Een opstelling visualiseert het gedrag van het kind vanuit het systeem van het gezin en kijkt naar wat praktisch nodig is voor het herstel van de natuurlijke binding, orde en balans in het familiesysteem.

Voor wie is deze training?
Voor opvoedingondersteuners, interne begeleiders, kindercoaches, en andere professionals in het onderwijs en pedagogisch werk die hun professionele kennis en vaardigheden willen uitbreiden met een systemische blik op opvoeding en opgroeien.

Inhoud van de Training
De training bestaat uit zes praktisch onderdelen.
1: Basis gesprekstechnieken om een intakegesprek te structuren naar vraag/behoefte, doel plus praktische aanpak en evaluatie.
2: Systemische vragen en de “Miracle question”; situatieanalyse van kind en gezin en evt. klas en school.
3: Opstellen van een plan van aanpak voor het hele gezin.
4:Een individuele opstelling met praktische interventies voor ouders.
5: Systemische oefeningen voor duurzame verbetering in het gezin, en praktische oefeningen voor ouders/verzorgers en kind.
6: Feedback en evaluaties.

Literatuur
Tijdens deze training wordt de volgende literatuur behandeld:
Marianne Franke “Jij hoort ook bij ons” ISBN 9789080687493
Ingrid Dykstra “Kind en Familielot” Het gedrag van kinderen begrijpen vanuit systemisch perspectief ISBN 9789077290064
Ingrid Dykstra “Opstellingen met kinderen” ISBN 9789020260625
Indra Torsten Preiss: Gezonde Verhoudingen: Familieopstellingen voor gezin, relatie en organisatie ISBN : 9789400504516
Bert Hellinger: “De kunst van het Helpen” ISBN 9789077290057

Eindopdracht
Aan het eind van de training organiseert de trainee in samenwerking met de trainer een 1 daagse praktische workshop Systemische blik op Pedagogiek voor directe collega’s en belangstellenden.

Persoonlijke ontwikkeling
Voor de persoonlijke ontwikkeling van de trainee wordt deelname aan 3 workshops aanbevolen: bijv., Ingrid Dykstra, Marianne Franke, Bibi Schreuder.

Duur
Deze training heeft 12 bijeenkomsten van ieder 2 uur excl. eindopdracht.Deze training kan individueel of in een groep van max.6 deelnemers worden gegeven.

Kosten
Twaalf trainingsbijeenkomsten van ieder 2 uur € 2.601,50 excl.BTW 21%. Inclusief doos met houten figuren. Ook op locatie mogelijk.

Training: Het Paardenmiddel voor Professionele Vitaliteit

Paarden scannen vanuit hun neiging tot kuddevorming en veiligheid voortdurend op levende wezens in hun omgeving. Zij zijn zelf authentiek en congruent en spiegelen mensen op energie, persoonlijk kracht, uitdagingen, samenwerking en communicatie.

De 3-daagse training “Het Paardenmiddel voor Professionele Vitaliteit” is een indruk-wekkende en praktische ervaring om samen met het paard te kijken naar verschillende aspecten van je persoonlijke vitaliteit en (professionele) aandachtspunten.Op individuele niveau kijken we naar diverse thema’s op het gebied van identiteit, authenticiteit, zelfredzaamheid en gezonde relaties. Ook onderzoeken we stappen op jouw route naar “de flow of satisfaction”.
Voor teams en leidinggevenden is deze training ook een unieke manier om samenwerking, communicatie en persoonlijk leiderschap te versterken. De training werkt vanaf de grond met het paard, er wordt niet paard gereden. Ervaring met paarden is niet nodig.
Onkosten €595,00 p.p.excl. btw 21% Inclusief koffie/thee, lunches en foto’s/ films van oefeningen.Zie agenda. Locatie Spirithorses in Hees, 2km van Maastricht. Kan ook op andere/eigen locatie en met eigen paarden. Groepsofferte op maat.

Ik-Utrecht

Coach&Co gelooft in het creëren van een setting waarin mensen zich uitgenodigd voelen te leren en zich te ontwikkelen.